Bøn for Ukraina


Utarbeidd av bispemøtet.

Heilage, treeinige Gud, 
du som er kjelda til visdomen, freden og kjærleiken! 

Saman med kyrkjer i heile verda kjem vi til deg og ber: verna folket i Ukraina! 

Kom med di trøyst til alle dei som er redde og som er i dei krigs- og konfliktramma områda. La dei erfare din kjærleik og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerningar. 

Til deg kjem vi med vår uro og ber om fred i Europa og verda. 

Gi leiarane i verda visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingane, redde menneskeliv og finne fredelege løysningar. 

Jesus Kristus, du som er lys for verda, kom med din fred! 
Amen.
 

Tilbake