Tilbod om førehandsbetalt gravstell


Jf. lokale vedtekter §10 gir Sykkylven kyrkjelege fellesråd tilbod om å inngå avtale om gravstell (planting, vatning og luking av graver).

Prisliste for gravstell.

Tilbake