Godkjenning før montering av gravminner


Alle gravminner skal godkjennast av gravplassmyndigheita før dei blir sett opp på gravplassen. Dette jf. forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassforskrivten. Sjå elles lokale vedtekter §6.
 

Søknadsskjema for godkjenning av gravminner

 

Tilbake