Gravferd i livssynsnøytralt seremonirom


Ved Sykkylven kulturhus.

Avtalar om dette skjer nok vanlegvis via eit gravferdsbyrå, men ein kan også kontakte Sykkylven kommune ved Einingsleiar Kultur, Halstein Kurseth tlf.: 70246500 / 41605528.

Vanlegvis er det Elvesalen ved Sykkylven kulturhus som blir brukt og seremonirommet ligg i nærleiken av den kommunale/offentlege gravplassen i Sykkylven (Sykkylven kyrkjegard). 

Uavhengig av tru og livssyn skal alle i utgangspunktet gravleggast i kiste eller urne på ein offentleg gravplass. Unntaket er å søke Statsforvaltaren om askespredning, som eit alternativ til gravlegging. Nærare info om dette finn ein her: TRYKK HER 
 

 

PS: Meir informasjon vil kome etter kvart.

Tilbake