Julekonsertane, 12. des.


Musikkleiar og kyrkjelydane inviterer.

Konsert kl.16.00 i Sykkylven kyrkje: Sykkylven Skulekorps, Barnekoret Super, Jippikoret og elevar frå kulturskulen. NB! Konserten i Ikornnes kyrkje er flytta til Sykkylven kyrkje grunna smittevern.

Konsert kl.19.00 i Sykkylven kyrkje: Hundeidvik Blandakor, Velledalskoret, Sykkylven Gospelkor og Sykkylven Janitsjarorkester. Soknerådsleiar May Lisbeth Aurdal held julehelsing.

Begge konsertane har gratis inngang.

Vi takkar for ei gåve til musikkarbeidet i kyrkjene!
Takk til Møre Trafo som støtter oss med annonser i Nyss!

Tilbake