Vegarbeid ved Ikornnes kyrkje


Innkøyring "berre" frå utsida/nordsida, via nyvegen.

Tilkomsten til kyrkja er altså ved å køyre opp med Bunnpris, via Meieridalen, og inn via den nye innkøyringa til parkeringsplassen nedanfor Sørestranda skule. For tilgang til handicapparkering og universiell tilkomst fortsett ein på nedsida av kyrkja (på gangvegen) og opp bakken rundt klokketårnet.
NB! Køyr særs forsikig!
Foto og tekst, Arild Sporsheim.

Tilbake