Kyrkjene i Sykkylven inviterar til Pilegrimstur


Søndag 6. juni 2021

Bli med på pilegrimstur frå Ålseund sentrum til Borgund kyrkje søndag 6. juni!

- Denne nydelege pilegrimsturen startar frå Skateflua, videre går turen opp trappene til Fjellstua over 
Aksla, og ned til middelaldermuseet. Turen avsluttast med lystenning i Borgund kyrkje. 

- Sokneprest Kari Vatne blir med som turleiar. Det vil vere tekstlesning og song underveis. Halveis i turen tek vi matpause.  Ta med egen mat og drikke.  

- Dette er ein tur med rom til ettertanke og refleksjon, tempoet vil derfor vere deretter.

- Turen koster kr. 200 per person. 
Dette inkluderer busstransport tur retur frå Sykkylven kyrkje.

- Det er også mogleg å starte turen frå FJellstua for dei som ikkje ønsker å gå trappene.

- Vi overholder gjeldande smittvernsreglar.

Progam:

      12.30  Felles avreise med buss frå Sykkylven kyrkje

Ca. 13.40  Oppstart av Pilegrimsturen ved Skateflua

Ca. 14.40 Matpause 

Ca.  16.40 Lystenning  i Borgund kyrkje

Ca. 17.00  Pilegrimsturen er ferdig og vi vender nasen heimover igjen.

Påmelding:

Pris 
Turen kostar kr. 200 per person

Påmelding til diakon innen 3. juni 
Tlf: 93066397 eller kristin@sykkylven.kyrkja.no 

Kontaktinformasjon:
Diakon
Diakon Kristin Kjemphol Lohne 
Tlf. 930 66 397
Email: diakon@sykkylven.kyrkja.no    

Sykkylven kyrkjekontor
Tlf. 70 24 69 00
E-post: post@sykkylven.kyrkja.no
Opningstid: 10-14 alle kvardagar www.sykkylven.kyrkja.no
 


 

Tilbake