Gudsteneste 21. mars


Velkomen til gudsteneste i Ikornnes og Sykkylven kyrkje

SYKKYLVEN:

Regjeringa presiserer at smittesituasjonen i landet er ustabil og med fare for smitteauking, og seier at ein ikkje bør delta på arrangement i anna kommune enn heimkommunen. Dette for å unngå å samle personar frå ulike kommunar.

Tid: 21.03 kl. 11:00
Sted: Sykkylven
Kyrkjetenar: Runar Bårnes
Kyrkjevert: Odd Holen
Organist: Tor Einar Steinsvik
Prest: Simen Elias Nordbrønd Myklebust
Tekstlesar: Torbjørn Støylen
Første lesetekst: 2. Sam 7:1-9
Andre lesetekst: Luk 1,30-35
Prekentekst: Salme 132
Dag i kirkeåret: Maria bodskapsdag
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Søndagsskule, Jungelgjengen og Maxigjengen i kyrkjekjellaren, eigen inngang nede.

Se gudstenesta direkte frå YouTube HER!

Eller trykk på bilde under:

-----------------------

IKORNNES:

Regjeringa presiserer at smittesituasjonen i landet er ustabil og med fare for smitteauking, og seier at ein ikkje bør delta på arrangement i anna kommune enn heimkommunen. Dette for å unngå å samle personar frå ulike kommunar. Vi feirar gudsteneste, vi som kan! Og dette er ein stor dag med 2 dåp. Ei gruppe frå Jippikoret syng i første del av gudstenesta, før borna går ned til søndagsskule. Også Katrine Numme og Malin Uri vil synge ein sang for oss. Og med god avstand i kyrkjerommet, får vi lov å synge ilag!

Tid: 21.03 kl. 11:00
Sted: Ikornnes
Kyrkjetenar: Bjørn Ove Strand, Markus Grimstad Strand
Kyrkjevert: Magnar Sevald Vigstad
Organist: Rose Iren Stave
Prest: Erlend Lunde
Tekstlesar: Kari Henriksen
Første lesetekst: Jer 33,14-17
Andre lesetekst: Ef 1,3-6
Prekentekst: Luk 1,46-55
Dag i kirkeåret: Maria bodskapsdag
Offer til: Kirkens Nødhjelp

Tilbake