Frilufts- /utegudsteneste


Velkomen til gudsteneste ute på "kyrkjetrappa" kl.12:00 i Sykkylven

 

 

Felles ute-/friluftsgudsteneste for Ikornnes og Sykkylven ved Sykkylven kyrkje, på "kyrkjetrappa". Her kan vi samlast inntil 200 personar, men minner om at ein må være frisk og følge smittvernråda; god hand- og hostehygiene, halde 1 meter avstand til andre enn dei du bur med og unngå fysisk kontakt. I kyrkjekjellaren vert blir søndagsskule for barna. Ein kan også delta digitalt ved at gudstenesta vert videooverført/streama via YouTube/Facebook.

Tid: 14.02 kl. 12:00
Sted: Sykkylven
Kyrkjetenar: Runar Bårnes
Kyrkjevert: Roy Pettersen
Prest: Simen Elias Nordbrønd Myklebust
Tekstlesar: Alice Svindseth Pettersen
Første lesetekst: Joh 12,20-33
Andre lesetekst: 1 Kor 1,18-25
Prekentekst: Salme 134
Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Offer til: Kyrkjelydsarbeidet
 

Tilbake