Kandidatpresentasjon


Kyrkjeval i Den norske kyrkja

 

KANDIDATPRESENTASJON TIL SOKNERÅDET I IKORNNES SOKN

 

KANDIDATPRESENTASJON TIL SOKNERÅDET I SYKKYLVEN SOKN


 

TRYKK HER FOR KANDIDATPRESENTASJON TIL
MØRE BISPEDØMMERÅD OG KYRKJEMØTET

 

 

 

TID OG STAD FOR KYRKJEVALET DER DU BUR - TRYKK HER

 

 

------------------

 

Her er kadidatlistene til val på nytt sokneråd både i Ikornnes sokn og Sykkylven sokn.

Desse er utarbeida av 2 ulike nominasjonskomitear, eit for kvart sokn.

 

Kyrkjevalet gir medlemmane moglegheit til å påverke utviklinga i Den norske kyrkja.
God oppslutning om dei kyrkjelege vala er viktig for kyrkja vår.

Vi oppmodar difor til å bruke stemmeretten!

 

Valdagane er 8.—9. september 2019
GODT VAL!

 

 


 

 

Tilbake