Vinnarar på loddbøkene - Kyrkjemessa 2020


STOR takk for innsatsen både til årets konfirmantar og alle dei andre loddselgarane!

Og ikkje minst også ein STOR takk til alle som har gitt si støtte til kyrkja sitt arbeid ved å kjøpe lodd!

Det vart i alt solg omlagt 7000 lodd á kr. 10,- = kr. 70.000,-. :-)

Vinnarane blir kontakta i løpet av nokre dagar.
GRATULERER!

 

Tilbake