KRIK Vestnes på besøk


Storslagen Besøk frå KRIK Vestnes
Frå 25.-27. januar hadde vi besøk av KRIK Vestnes, dette har blitt en god og fin tradisjon saman med KRIK Sykkylven. På laurdagen arrangerte KRIK Sykkylven ei felles trening for alle saman (KRIK-ere frå Vestnes og Sykkylven). Vi hadde ulike oppvarmingsaktivitetar før det vart "Capture the flag", ein kjekk og artig aktivitet for alle saman. Målet med "Capture the flag" er å få tak i motstandarens 

Oppmøte for KRIK i storhallen på lørdag 26. Januar var særdeles bemerkelsesverdig. Vi hadde besøk av KRIK Vestnes til helga og gjorde felles opplegg i lag. Vi starta KRIK samen ettermiddag med oppvarming av leik og moro. Resten av økta hadde vi «Capture the flag». Målet var å finne ei skjult vest frå motstandarlaget sitt område før dei fant den andre motstandarlaget
Neste på programmet var taco på kveldstida. Svoltne forventningsfulle ungdommar venter på mat. Imens utføre dei den årlege kvelden, og dei får ein partner gjennom håndplukking av sko opp i ein sekk. Ei måltid etter KRIK økt gjorde susen til ungdommane.
Etter måltidet arrangerte kyrkja felles ungdomsgudsteneste. Katrine Numme leia både som forsangar og talte ei andakt til ungdommane. Bodskapet Katrine sikta på var Guds omsorg og nåde til ungdommane under generasjon prestasjon. Prest Erlend Lunde leia og forklarte bønnevandringa som skulle skje. Til dømes kunne ein motta nattverden eller tenne ljos for nokon osv. Atmosfæren var stille og beroligane. 
Til slutt hadde vi sosial kveld på «kjellaren» med kahoot, initiativ med leikar av KRIK Vestnes. Dei arrangerte til dømes limbo, «grab the mic» etc. Samla sett var det kjempekjekt med besøk frå KRIK Vestnes til Sykkylven. Kvelden var ein flott avslutning på helgen. 
Heile opplegget sammen med KRIK Vestnes har vert ei kjekk oppleving. KRIK økta gav fysisk aktivitet. Tacomåltidet mettet sultne ungdommar og leiarane. Ungdomsgudsteneste gav verdighet til ungdommane gjennom Guds ord. Kveldsavslutning var moro og underholdande. Dette var ei oppleving som er verdt å ta med seg vidare i livet, og som ein kan grunne på. 
 

Tilbake