Vellukka kyrkjedagar og jubileum!


Våren 2013 var det Kyrkjedagar i Ikornnes kyrkje. Soknerådsleiar Trygve Ebbesvik kan informere om rekordhøgt resultat.

Resultatet frå Kyrkjedagane var på rekordhøge kr 82.272,50,-.
I tillegg kom det inn ca. kr 10.000,- i kollekt til misjonsprosjektet.
Dette kom inn under ei fullsatt Jubileumsgudstenesta (Ikornne kyrkje 35 år).
Det var 4 prestar som deltok i denne, Øystein Braaten, Per Inge Hauge, Trygve Ebbesvik og
sokneprest Erlend Lunde.

 3. og 4. klasse frå Jarnes Skule deltok med nydeleg song


Per Grønli og kantor Rose Iren Stave spelte godt saman!


Dyktige musikarar!

Tilbake