Tilsette


Ønskjer du å kontakte ein av oss tilsette? Klikk og les meir.

 


 

 

KONTAKTINFO:

Simen Elias Myklebust
Sokneprest i Sykkylven
Tlf.: 959 30 718
sokneprest@
sykkylven.kyrkja.no

 

Erlend Lunde
Sokneprest i Ikornnes
Tlf.: 932 25 868
sokneprest.ikornnes@
sykkylven.kyrkja.no

 

Olav Strømme
Reinhaldar
Tlf.: 971 00 118
olavstromme@
gmail.com

 

Runar Bårnes
Driftsleiar / kyrkjetenar
Tlf.: 936 92 812
driftsleiar@
sykkylven.kyrkja.no

 

Vidar Hovden
Organist (fast vikar)
Tlf.: 412 22 118
vidar.hovden@
adventist.no

 

Torbjørn Støylen
Økonomimedarbeidar
Tlf.: 926 06 332
rekneskap@
sykkylven.kyrkja.no

 

Arild Sporsheim
Kyrkjeverje / Dagleg leiar
Tlf.: 996 29 130
kyrkjeverje@
sykkylven.kyrkja.no

 

Elise Ullavik
Kontorsekretær
Tlf.: 70 24 69 00
post@
sykkylven.kyrkja.no

 

Katrine Numme
Ungdomsarbeidar
Tlf.: 954 36 153
ungdomsarbeidar@
sykkylven.kyrkja.no

 

Anna Myklebust
Trusopplærar
Tlf.: 410 09 087
trusopplaerar@
sykkylven.kyrkja.no

 

Trine Ramnefjell
Organist
Tlf.: 909 89 105
organist@
sykkylven.kyrkja.no

 

Rose Iren Stave
Kantor
Tlf.: 915 10 045
kantor@
sykkylven.kyrkja.no

 

 

Tilbake