Ein søndag på Maxigjengen


Søndagsskule for dei som er 8 år og eldre.

I Sykkylven kyrkje har vi no starta opp med ei eiga søndagsskulegruppe for dei eldste borna.
Den heiter Maxigjengen og er for dei som er 8 år og oppover (3. klasse og oppover).
Her er det plass til mange fleire så vi håpar at foreldre/besteforeldre mf. tek med seg borna og kjem
til gudsteneste i ei av kyrkjene i Sykkylven!

Søndag - ein annleis dag!

Temaet på Maxigjengen den 22. febr. 2015 var takknemlighet.

Ei av leiarane i Maxigjengen er Hanna Støylen Ebbesvik.
Ho er svært takknemlig for dei ungdommane som også er leiarar i Maxigjengen.

Eg vaks sjølv opp med søndagsskule, og tenker at borna i dag i minst like stor grad treng
å lære om og bli kjent med både kyrkja, fellesskapet, bibelen og Jesus
, seier Hanna.
 

Tilbake