Valresultat - kandidatar til Møre bispedømmeråd


I Møre bispedømme har 17,2 % av 177.717 kyrkjemedlemmar i Den norske kyrkja røysta i direktevalet av leke medlemmar til bispedømmeråd / Kyrkjemøtet. 

Tilbake