Hausttakkefest i Sykkylven kyrkje


Kyrkjerommet var vakkert pynta til feiringa av hausttakkefesten!

 


Stor takk til Liv Nordli Hole som pynta så vakkert!
Og til å få smake på haustens grøde + baksten og den nydelege Rjåmelspuddingen!


Foto: Arild Sporsheim


Foto: Arild Sporsheim

Omlag midtvegs i gudstenesta var det presentasjon av dei nye sokerådsmedlemmane i Sykkylven sokneråd. 

Foto: Arild Sporsheim
f.v. Helge Standal (soknepresten), Torbjørn Støylen, Janne Svindseth, May-Lisbeth H. Aurdal, Liv N. Hole, Per Bjørnar Tynes, Olav Martin Lid, Ole-Petter Solnørdal og Monica B. Orre.
(Bjørg Grebstad og Knut Henning Aursnes hadde ikkje anledning til å møte)
 

 

Tilbake