Jobb som forandrar


Les om yrka; diakon, kantor, kateket og prest.

Link til magasinet: Jobb som forandrar


"Magasinet inneholder en presentasjon av de fire yrkene det vigsles til, litt om trender og unges veivalg, oppdatert informasjon om studiesteder,  aktuell statistikk, samt student-enqueter fra alle profesjonsstudiene. Redaksjonen i Kirkerådet er glad for å ha funnet gode intervjuobjekter og for  at innholdet representerer en geografisk og utdanningsfaglig bredde. Vi mener magasinet både grafisk og innholdsmessig holder god kvalitet."

Vennlig hilsen
Ragna Dahlen
Rådgiver Kirkerådet

rd366@kirken.no

Telefon kontor: 2308 1286
Besøksadresse: Rådhusgaten 1-3, Oslo
Postadresse: Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo

Tilbake