Songglede på BUAS


Søndag 3. april song Barnekoret Super og Barnegospel på BUAS.

Mange var møtt fram for å både sjå og høyre desse flotte barna!
Det var mange smil å sjå, og tilbakemeldingane etterpå var svært positive.Tilbake