Nye medarbeidarar


Anna Myklebust og Katrine Numme.

8. august starta både den nye trusopplæraren, Anna Myklebust, og den nye ungdomsarbeidaren,
Katrine Numme. Anna er tilsett i 80% stilling og har eit særleg ansvar for borna i alderen 0-12 år. 
Katrine har eit særleg ansvar for dei unge i alderen 13-18 år. 
Søndag 28. august var dei med i gudstenesta i Sykkylven kyrkje der dei vart presentert for kyrkjelyden
og fikk forbøn av prest, kyrkjeverje og soknerådsmedlemmar frå begge sokna i bygda, samt kyrkjelyden
som var med i gudstenesta..


Anna seier; "eg bur i lag med mine tre flotte barn i Nakkegata. Eg begynner som
trusopplærar i Sykkylven og Ikornnes sokn frå 8. august, og gler meg allereie! Eg skal gjere mitt beste for
at ungane som kjem til kyrkja skal trives og lære, og håper at mange vil vere med å samarbeide om
dette!"

Karine seier; "Å starte i jobben som ungdomsarbeider blir spennende, men når det også er i en bygd som
jeg har lite kjennskap til blir det ekstra spennende. Som ungdomsarbeider ser jeg fram til å bli kjent med
nye mennesker, spesielt de ungdommene jeg kommer til å møte gjennom de ulike arbeidsoppgavene jeg
skal ha. Jeg ser jobben som en god mulighet til å være en kristen rollemodell for de ungdommene jeg
kommer til å møte i jobben. Som ungdomsarbeider kommer jeg til å møte ungdommer med ulike bakgrunner.
Noen har vokst opp i et kristent hjem, mens andre har en helt annet familie bakgrunn. Det skal bli både
spennende, lærerikt og utfordrende. Jeg ser fram til å vokse som person, som leder, og ikke minst i
forholdet mitt til Gud."


f.v. Anna Myklebust og Katrine Numme

Tilbake