TUSEN TAKK!


Kyrkjemessa 2016 er no vel gjennomført og vi har stor grunn til å være takknemlige.

Tusen takk til alle privatpersonar, butikkar og bedrifter som har bidratt med gevinstar.

Stor takk også til alle de som deltok i forkant og eller under messedagane. Og ikkje minst vil vi få
rekke ein stor takk til alle dykk, både liten og stor, som kom og bidrog til at dette vart ei festhelg.

Resultatet på omlag kr. 140.000,- vil i si heilheit gå til kyrkja sitt arbeid for born og unge.

 

Helsing Elise Ullavik, Helge Standal og Arild Sporsheim
på vegne av sokneråd og stab

 

Tilbake