Digital bøne- og lysvegg


No kan du tenne eit lys og/eller be ei bøn på nett.

Søndag 27. november, første søndag i advent, lanserte Den norske kyrkja ein bønevegg, kor du kan skrive ei bøn eller tenne eit lys digitalt. I tillegg til alle dei personlege møta som skjer i kyrkjer over heile landet, ønskjer vi også tilby eit digitalt kyrkjerom.

"Det er ikke alle som vil eller kan oppsøke en kirke. Det ser vi ikke minst på våre Facebooksider, der stadig flere mennesker deler tanker, tro og undring eller stiller spørsmål.  Derfor har vi ønsket å åpne opp for at de som ønsker det, også kan dele bønner og tenne lys digitalt", sier Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet.

På kyrkjas nye bønevegg kan ein dele glede, frykt, uro eller lengsel gjennom å skrive ei bøn eller tenne eit digitalt  lys.

"På bønneveggen kan vi gjøre våre bønner synlige, både for oss selv og for andre. Den viser et stort fellesskap av mennesker som takker og ber, på tvers av geografi og andre grenser, og vi tror at mange synes dette er fint", sier Dybvig.

Bøneveggen finn du her: kirken.no/be

Tilbake