KIRKENS SOS – NESTEKJÆRLIGHET I PRAKSIS


Som en frivillig i Kirkens SOS har du mulighet til å utvikle deg som et medmenneske og praktisere nestekjærlighet gjennom tjenesten vår.

 

Det er lett å sammenligne sin egen innside med andres fasade og dermed tenke at andre fikser livet bedre enn meg. Når det kommer til stykket er vi ikke så ulike noen av oss.
Livserfaringene våre gjør oss til det mennesket vi er i dag. Og det er nettopp medmennesker med levde liv vi trenger!

 

Som frivillig medarbeider i Kirkens SOS vil du garantert treffe på mennesker du ellers ikke ville møtt. Vårt fellesskap er i aller høyeste grad et mangfoldig ett! Du vil kanskje møte mange mennesker med likt verdisystem som ditt eget. Du kan også møte folk som tenker annerledes enn deg selv og bli utfordret på det! Å gå inn i dette arbeidet gir mulighet for refleksjon over eget liv og refleksjon er viktig! I veiledningsgruppene tar vi opp spørsmål som hva det er i meg som gjorde at jeg reagerte slik jeg gjorde i møte med innringer? Hvorfor ble jeg så lei meg? Eller sint? Som frivillig vil du garantert lære mye om deg selv som menneske!

 

Som en frivillig i Kirkens SOS har du mulighet til å utvikle deg som et medmenneske og praktisere nestekjærlighet gjennom tjenesten vår. Krisetelefontjenesten vår er et lavterskel tilbud og vi har vi har fokus på det som skjer hos mennesket her og nå. Vi skal styrke, støtte og se innringeren og tilby lindring i form av en samtale.

 

For å bli med på laget må du gjennom et 40-timers kurs som tar opp aktuelle tema som ensomhet. Og ensomhet er det mye av i samfunnet vårt. Du får prøvevakter i lag med en erfaren med-vakt og du skal bli godt ivaretatt! 

 

Program for neste kurs er tilgjengelig på våre nettsider: www.kirkens-sos.no/mor

 

Bli med på en viktig og meningsfullt tjeneste! Tilbake