Tilbod om samtale-telefon i Sykkylven Kyrkje


Dette er ikkje ein krisetelefon, men eit tilbod om ein samtalepartnar.

 

Ønskje om dette gis ved å ringe til kyrkja sin telefon på 70246900 (mån-fre. Kl 10-14). Der kan ein be om å få snakke med eit medmenneske. Sekretæren vil då plukke ut nokon frå ei liste og sende vedkommande sitt namn og nummer til denne. Den som mottek meldinga vil då ringe når han/ho har høve til dette. Dette er ikkje ein krisetelefon, men eit tilbod («lavterskel») om ein samtalepartnar. Det kan gå tid før nokon ringer. Det kan også vere høve til å be om at nokon ringer «i løpet av veka/helga etc.».

Vi held oss til teieplikt. Det vi får høyre om, dei vi snakkar med osb. let vi ikkje andre få vite om. Samtalepartnarane er godkjent av prestane, Erlend og Simen.

Velkomen til ein prat! 😊


PS: Som krisetelefon kan vi anbefale Kirkens SOS sin døgnopne kriseteneste på telefon og internett https://www.kirkens-sos.no/

Tilbake