Jesus til barna


Søndagsskulen; Jungelgjengen og Maxigjengen


Med eit venleg smil og utdeling av søndagsskulekort vart borna ønskja velkomen når dei kom til gudstenesta den 16. september:
f.v.: Annika Alnes Lid, Emily Utgård Aas og Marie Alnes Lid. (foto: søndagsskuleleiar Liv Fauske)

 

I tillegg til søndagsskule var det utdeling av bok til 4-åringane denne søndagen.Og hvor jeg snur eller vender meg står jeg midt i Guds kjærlighet.
Den er over, under, foran, bak og den varer hver eneste dag
JA! 


Etter om lag 15 minutt fulgte barna tigeren (maskotten) ned til søndagskule; Jungegjeng og Maxigjeng.

 

 

Alle foreldre og føresette blir med dette på nytt invitert og oppmoda til å ta med barna til søndagsskule i kyrkjene i Sykkylven.
Det handler ikkje om å velge for barna, men å gjere dei i betre stand til sjølv å velge.

Søndagsskule skal være både kjekt og lærerikt, og med rom for både undring og refleksjon. 
 

 


 

 

 

Tilbake