Sommar Sang Seminar for Ungdom


Er du ungdom og saknar ein stad å synge? 

Torsdag 29. juni kl. 18-20 samlast vi i kyrkjasal 1, Sykklven kyrkje for å synge saman. Vi vonar å øve inn 2-3 songar som vi framfører i gudstenesta den 2. juli. Tilbodet er gratis. 

Tilbake