Forskrift om gravplassvedtekter, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal


Frå 01.01.2023.

Frå 1. januar 2023 trådde "Forskrift om gravplassvedtekter, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal" i kraft. Frå same tid vart "Vedtekter for Sykkylven kyrkjegard, gjeldande frå 2021, for gravplassen i Sykkylven kommune, Møre og Romsdal" oppheva.

Forskrift om gravplassvedtekter, Sykkylven kommune, Møre og Romsdal

Tilbake